SESAME มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก

SESAME

SESAME มอเตอร์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา 6-120 w. ความเร็วรอบ 1,300 รอบต่อนาที
สามรถประกอบกับชุดเกียร์ 1:3 - 1:180   เหมาะกับงานโดยทั่วไป  เช่นงานส่ายพานลำเลียง
แท่นโชว์สินค้า , หมุนป้ายโฆษณา , เครื่องผสม , เครื่องบรรจุสินค้าเป็นต้น

Visitors: 48,714